Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2020 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, тис.грн

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

тис.грн

у відсотках до загального  обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг)

тис.грн

у відсотках до загального  обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг)

Усього1

 

55018462,4

45795070,1

100,0

9223392,3

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

12020973,1

11697864,1

25,6

323109,0

3,5

Промисловість

B+C+D+E

19404747,3

18861239,9

41,2

543507,4

5,9

Будівництво

F

1624889,6

1334167,4

2,9

290722,2

3,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

14171528,5

9117626,4

19,9

5053902,1

54,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

1810636,9

1091138,7

2,4

719498,2

7,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

262863,2

38663,9

0,1

224199,3

2,4

Інформація та телекомунікації

J

1149972,5

141543,1

0,3

1008429,4

10,9

Фінансова та страхова діяльність

K

41252,6

19098,7

0,0

22153,9

0,2

Операції з нерухомим майном

L

473129,2

322520,0

0,7

150609,2

1,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1127736,5

730858,3

1,6

396878,2

4,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

424585,5

283231,3

0,6

141354,2

1,6

Освіта

P

24770,5

5386,1

0,0

19384,4

0,2

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

2121828,1

2044073,6

4,5

77754,5

0,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

127595,6

92055,2

0,2

35540,4

0,4

Надання інших видів послуг

S

231953,3

15603,4

0,0

216349,9

2,4

____________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.