Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2020 році

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

осіб

у відсотках до загальної кількості найманих працівників

осіб

у відсотках до загальної кількості найманих працівників

Усього1

 

86577

74015

100,0

12562

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

11544

11264

15,2

280

2,2

Промисловість

B+C+D+E

29592

28353

38,3

1239

9,9

Будівництво

F

1937

1801

2,5

136

1,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

18598

10958

14,8

7640

60,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

5163

4145

5,6

1018

8,1

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1149

227

0,3

922

7,3

Інформація та телекомунікації

J

616

392

0,5

224

1,8

Фінансова та страхова діяльність

K

95

93

0,1

2

0,0

Операції з нерухомим майном

L

1383

1248

1,7

135

1,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2421

2232

3,0

189

1,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1251

1048

1,4

203

1,6

Освіта

P

56

45

0,1

11

0,1

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

12011

11861

16,0

150

1,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

307

210

0,3

97

0,8

Надання інших видів послуг

S

454

138

0,2

316

2,5

____________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.