Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
у 2020 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього
 
74015

5435

15,5

53089

60,2

15491

24,3

5900

9,1

Сільське, лісове та рибне господарство

A

11264

к

к

к

к

5170

45,9

1850

16,5

Промисловість

B+C+D+E

28353

к

к

к

к

2793

9,9

672

2,4

Будівництво

F

1801

412

22,9

1389

77,1

523

29,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

10958

8908

81,3

2050

18,7

1058

9,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

4145

3356

81,0

789

19,0

254

6,1

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

227

к

к

к

к

32

14,1

Інформація та телекомунікації

J

392

392

100,0

231

58,9

Фінансова та страхова діяльність

K

93

93

100,0

50

53,8

Операції з нерухомим майном

L

1248

559

44,8

689

55,2

412

33,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2232

1528

71,9

704

28,1

426

19,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1048

к

к

к

к

166

15,8

Освіта

P

45

45

100,0

31

68,9

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

11861

11459

96,6

402

3,4

111

1,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

210

к

к

к

к

к

к

Надання інших видів послуг

S

138

138

100,0

79

57,2

__________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.