Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2020 році1
 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

осіб

у відсотках до загальної кількості зайнятих працівників

осіб

у відсотках до загальної кількості зайнятих працівників

Усього1

 

106726

75148

100,0

31578

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

12823

11985

15,9

838

2,7

Промисловість

B+C+D+E

30506

28443

37,9

2063

6,5

Будівництво

F

2210

1845

2,5

365

1,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

29358

11074

14,7

18284

57,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

6529

4171

5,6

2358

7,5

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1697

232

0,3

1465

4,6

Інформація та телекомунікації

J

1947

412

0,5

1535

4,9

Фінансова та страхова діяльність

K

132

94

0,1

38

0,1

Операції з нерухомим майном

L

1809

1301

1,7

508

1,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

3434

2267

3,0

1167

3,7

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1524

1060

1,4

464

1,5

Освіта

P

137

47

0,1

90

0,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

12318

11864

15,8

454

1,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

427

211

0,3

216

0,7

Надання інших видів послуг

S

1875

142

0,2

1733

5,4

__________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.