Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році
1
 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного

виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього
 
75148

5435

7,2

53102

70,7

16611

22,1

6967

9,3

Сільське, лісове та рибне господарство

A

11985

к

к

к

к

5886

49,1

2535

21,1

Промисловість

B+C+D+E

28443

к

к

к

к

2882

10,1

755

2,6

Будівництво

F

1845

412

22,3

1433

77,7

560

30,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

11074

8913

80,5

2161

19,5

1164

10,5

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

4171

3356

80,5

815

19,5

277

6,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

232

к

к

к

к

37

15,9

Інформація та телекомунікації

J

412

412

100,0

251

60,9

Фінансова та страхова діяльність

K

94

94

100,0

51

54,3

Операції з нерухомим майном

L

1301

559

43,0

742

57,0

465

35,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2267

1529

67,4

738

32,6

460

20,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1060

к

к

к

к

178

16,8

Освіта

P

47

47

100,0

32

68,1

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

11864

11459

96,6

405

3,4

114

1,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

211

к

к

к

к

к

к

Надання інших видів послуг

S

142

142

100,0

83

58,5

__________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.