Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2020 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, одиниць

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

одиниць

у відсотках до загальної кількості підприємств

одиниць

у відсотках до загальної кількості фізичних осіб-підприємців

Усього1

 

22424

3408

100,0

19016

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

1610

1052

30,9

558

2,9

Промисловість

B+C+D+E

1291

467

13,7

824

4,3

Будівництво

F

511

282

8,3

229

1,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

11298

654

19,2

10644

56,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

1498

158

4,6

1340

7,1

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

570

27

0,8

543

2,9

Інформація та телекомунікації

J

1404

93

2,7

1311

6,9

Фінансова та страхова діяльність

K

56

20

0,6

36

0,2

Операції з нерухомим майном

L

609

236

6,9

373

2,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1166

188

5,5

978

5,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

353

92

2,7

261

1,4

Освіта

P

88

9

0,3

79

0,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

395

91

2,7

304

1,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

127

8

0,2

119

0,6

Надання інших видів послуг

S

1448

31

0,9

1417

7,4

__________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.