Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності промисловості у 2019 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, тис.грн

Усього

B+C+D+E

19409756,5

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

568927,0

Переробна промисловість

C

13234283,7

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

CA

1076003,6

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

CB

190646,7

Виготовлення виробів з дерева, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

CC

3612906,7

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

CD

к

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

CE

2688941,2

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

CF

к

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

CG

753901,7

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів

CH

291188,3

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

 

1823210,1

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

CI

к

Виробництво електричного устаткування

CJ

к

Виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших угрупувань

CK

317124,7

Виробництво транспортних засобів

CL

76435,7

Виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устаткування

CM

2437308,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4749102,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

857443,5

___________________

1 Дані остаточні. Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.