Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2019 році

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

осіб

у відсотках до загальної кількості найманих працівників

осіб

у відсотках до загальної кількості найманих працівників

Усього1

 

78156

65140

100,0

13016

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

11923

11641

17,9

282

2,2

Промисловість

B+C+D+E

30649

29394

45,1

1255

9,6

Будівництво

F

2076

1911

3,0

165

1,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

13552

5761

8,8

7791

59,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

5575

4503

6,9

1072

8,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1362

413

0,6

949

7,3

Інформація та телекомунікації

J

683

447

0,7

236

1,8

Фінансова та страхова діяльність

K

116

112

0,2

4

0,0

Операції з нерухомим майном

L

1354

1117

1,7

237

1,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2540

2345

3,6

195

1,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1148

895

1,4

253

2,0

Освіта

P

52

47

0,1

5

0,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

6307

6189

9,5

118

0,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

322

220

0,3

102

0,8

Надання інших видів послуг

S

497

145

0,2

352

2,7

____________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.