Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році
1
 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного

виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього2

 

66940

10072

15,1

39255

58,6

17613

26,3

7596

11,3

Сільське, лісове та рибне господарство

A

12460

к

к

к

к

6023

48,3

2578

20,7

Промисловість

B+C+D+E

29624

к

к

к

к

3055

10,3

911

3,1

Будівництво

F

2015

538

26,7

1477

73,3

636

31,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

6041

3500

57,9

2541

42,1

1419

23,5

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

4585

к

к

к

к

933

20,3

375

8,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

423

к

к

к

к

45

10,6

Інформація та телекомунікації

J

471

471

100,0

248

52,7

Фінансова та страхова діяльність

K

125

125

100,0

79

63,2

Операції з нерухомим майном

L

1226

454

37,0

772

63,0

435

35,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2414

1688

69,9

726

30,1

422

17,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

922

к

к

к

к

150

16,3

Освіта

P

47

47

100,0

31

66,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

6202

5809

93,7

393

6,3

174

2,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

226

к

к

к

к

10

4,4

Надання інших видів послуг

S

159

159

100,0

83

52,2

__________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2 Дані остаточні.

Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.