Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2018 році

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

тис.грн

у відсотках до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг)

тис.грн

у відсотках до загального обсягу реалізованої продукції

(товарів, послуг)

Усього1

 

47127316,5

39903122,3

100,0

7224194,2

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

9038338,7

8843965,7

22,2

194373,0

2,7

Промисловість

B+C+D+E

18397205,8

17986963,8

45,1

410242,0

5,7

Будівництво

F

1500893,6

1341305,3

3,4

159588,3

2,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

13180461,2

9037853,5

22,6

4142607,7

57,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

1434327,7

724499,9

1,8

709827,8

9,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

213193,3

65995,5

0,2

147197,8

2,0

Інформація та телекомунікації

J

805202,4

117857,3

0,3

687345,1

9,5

Фінансова та страхова діяльність

K

34250,9

18223,9

0,0

16027,0

0,2

Операції з нерухомим майном

L

416224,8

277689,2

0,7

138535,6

1,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1250185,6

994424,2

2,5

255761,4

3,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

307672,7

181799,8

0,4

125872,9

1,8

Освіта

P

14674,4

5413,4

0,0

9261,0

0,1

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

123041,3

73855,6

0,2

49185,7

0,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

253636,9

220894,1

0,6

32742,8

0,5

Надання інших видів послуг

S

158007,2

12381,1

0,0

145626,1

2,0

____________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.