Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2018 році

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

Осіб

у відсотках до загальної кількості найманих працівників

осіб

у відсотках до загальної кількості найманих працівників

Усього1

 

77760

63861

100,0

13899

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

11535

11296

17,7

239

1,7

Промисловість

B+C+D+E

33898

32586

51,0

1312

9,4

Будівництво

F

2750

2627

4,1

123

0,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

14220

5453

8,5

8767

63,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

5369

4269

6,7

1100

7,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1349

438

0,7

911

6,6

Інформація та телекомунікації

J

691

478

0,8

213

1,5

Фінансова та страхова діяльність

K

141

136

0,2

5

0,0

Операції з нерухомим майном

L

1561

1312

2,1

249

1,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2614

2399

3,8

215

1,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1347

1151

1,8

196

1,4

Освіта

P

53

46

0,1

7

0,1

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

1419

1306

2,0

113

0,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

296

205

0,3

91

0,7

Надання інших видів послуг

S

517

159

0,2

358

2,6

____________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.