Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2018 році

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

осіб

у відсотках до загальної кількості зайнятих працівників

осіб

у відсотках до загальної

кількості зайнятих працівників

Усього1

 

97324

65025

100,0

32299

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

12777

12065

18,6

712

2,2

Промисловість

B+C+D+E

34858

32681

50,2

2177

6,8

Будівництво

F

2962

2662

4,1

300

0,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

25055

5537

8,5

19518

60,4

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

6791

4290

6,6

2501

7,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1829

448

0,7

1381

4,3

Інформація та телекомунікації

J

1788

510

0,8

1278

4,0

Фінансова та страхова діяльність

K

180

138

0,2

42

0,1

Операції з нерухомим майном

L

1958

1342

2,1

616

1,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

3493

2445

3,8

1048

3,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1639

1175

1,8

464

1,5

Освіта

P

131

55

0,1

76

0,2

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

1672

1309

2,0

363

1,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

399

206

0,3

193

0,6

Надання інших видів послуг

S

1792

162

0,2

1630

5,0

__________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.