Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2018 році

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
одиниць

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

одиниць

у відсотках
до загальної кількості

підприємств

одиниць

у відсотках
до загальної кількості
фізичних осіб-підприємців

Усього1

 

21849

3449

100,0

18400

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

1528

1055

30,6

473

2,6

Промисловість

B+C+D+E

1336

471

13,7

865

4,7

Будівництво

F

453

276

8,0

177

1,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

11475

724

21,0

10751

58,4

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

1555

154

4,5

1401

7,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

499

29

0,8

470

2,5

Інформація та телекомунікації

J

1163

98

2,8

1065

5,8

Фінансова та страхова діяльність

K

63

26

0,7

37

0,2

Операції з нерухомим майном

L

611

244

7,1

367

2,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1010

177

5,1

833

4,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

361

93

2,7

268

1,5

Освіта

P

79

10

0,3

69

0,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

297

47

1,4

250

1,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

112

10

0,3

102

0,5

Надання інших видів послуг

S

1307

35

1,0

1272

6,9

__________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.