Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2017 році

 

 

Усього,
одиниць

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

одиниць

у відсотках
до загальної кількості

одиниць

у відсотках
до загальної кількості

Усього1

21296

3408

100,0

17888

100,0

у тому числі

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

1506

1060

31,1

446

2,5

промисловість

1310

493

14,5

817

4,6

будівництво

444

269

7,9

175

1,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

11248

679

19,9

10569

59,1

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

1531

148

4,3

1383

7,7

тимчасове розміщування й організація харчування

453

32

0,9

421

2,4

інформація та телекомунікації

1088

102

3,0

986

5,5

фінансова та страхова діяльність

68

27

0,8

41

0,2

операції з нерухомим майном

612

231

6,8

381

2,1

професійна, наукова та технічна діяльність

1018

173

5,1

845

4,7

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

354

94

2,8

260

1,4

освіта

70

9

0,2

61

0,3

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

287

44

1,3

243

1,4

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

115

10

0,3

105

0,6

надання інших видів послуг

1192

37

1,1

1155

6,5

_______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.