Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2012 році

 

 

Усього, осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них
мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього1

354441

163876

46,2

129280

36,5

61285

17,3

22217

6,3

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

19604

2

2

2

2

7206

36,8

2723

13,9

промисловість

244140

154481

63,3

77219

31,6

12440

5,1

2880

1,2

будівництво

12021

5557

46,2

6464

53,8

2168

18,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

33502

7422

22,2

12344

36,8

13736

41,0

6406

19,1

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

13861

2

2

2

2

3653

26,4

1221

8,8

тимчасове розміщування й організація харчування

2169

892

41,1

1277

58,9

347

16,0

інформація та телекомунікації

2764

499

18,1

2265

81,9

841

30,4

фінансова та страхова діяльність

718

2

2

2

2

2

2

операції з нерухомим майном

6385

2

2

2

2

4456

69,8

2015

31,6

професійна, наукова та технічна діяльність

7601

4127

54,3

3474

45,7

1640

21,6

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

8165

5180

63,4

2985

36,6

810

9,9

освіта

207

207

100,0

102

49,3

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

1603

305

19,0

1298

81,0

353

22,0

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

573

2

2

2

2

2

2

надання інших видів послуг

1128

1128

100,0

415

36,8

___________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ, з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".