Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2012 році
  Усього, осіб У тому числі
великі підприємства середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства
осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
Усього 1 357195 163876 45,9 129386 36,2 63933 17,9 23520 6,6
у тому числі                  
сільське, лісове та рибне господарство 19983 2 2 2 2 7567 37,9 2895 14,5
промисловість 244459 154481 63,2 77268 31,6 12710 5,2 3045 1,2
будівництво 12322 5563 45,1 6759 54,9 2286 18,6
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 34281 7422 21,6 12361 36,1 14498 42,3 6793 19,8
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 14066 2 2 2 2 3849 27,4 1287 9,1
тимчасове розміщування й організація харчування 2214 892 40,3 1322 59,7 368 16,6
інформація та телекомунікації 2824 500 17,7 2324 82,3 872 30,9
фінансова та страхова діяльність 737 2 2 2 2 2 2
операції з нерухомим майном 6623 2 2 2 2 4694 70,9 2157 32,6
професійна, наукова та технічна діяльність 7776 4127 53,1 3649 46,9 1744 22,4
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 8308 5181 62,4 3127 37,6 851 10,2
освіта 214 214 100,0 105 49,1
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 1654 309 18,7 1345 81,3 373 22,6
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 585 2 2 2 2 2 2
надання інших видів послуг 1149 1149 100,0 431 37,5
___________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ, з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".