Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2012 році

 

  Усього,одиниць У тому числі
великі підприємства середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства
одиниць у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності одиниць у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності одиниць у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності одиниць у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності
Усього1 10732 32 0,3 722 6,7 9978 93,0 8194 76,4
у тому числі                  
сільське, лісове та рибне господарство 1454 1 0,1 89 6,1 1364 93,8 1179 81,1
промисловість 1639 26 1,6 304 18,5 1309 79,9 882 53,8
будівництво 990 61 6,2 929 93,8 749 75,7
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 3145 3 0,1 115 3,7 3027 96,2 2653 84,4
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 554 1 0,2 53 9,6 500 90,2 389 70,2
тимчасове розміщування й організація харчування 147 9 6,1 138 93,9 96 65,3
інформація та телекомунікації 310 4 1,3 306 98,7 239 77,1
фінансова та страхова діяльність 108 1 0,9 107 99,1 92 85,2
операції з нерухомим майном 895 1 0,1 17 1,9 877 98,0 759 84,8
професійна, наукова та технічна діяльність 686 27 3,9 659 96,1 579 84,4
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 435 36 8,3 399 91,7 306 70,3
освіта 42 42 100,0 34 81,0
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 13 3 3 2,3 130 97,7 89 66,9
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 3 7 3 8,1 34 91,9 26 70,3
надання інших видів послуг 157 157 100,0 122 77,7
___________

1Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ, з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.