Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2011 році
  Усього, осіб У тому числі
великі підприємства середні підприємства малі підприємства
осіб у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності осіб у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності осіб у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
Усього 1 368820 209360 56,8 93942 25,5 65518 17,7
у тому числі              
сільське господарство, мисливство та лісове господарство 20992 3714 17,7 10861 51,7 6417 30,6
промисловість 247786 191302 77,2 43063 17,4 13421 5, 4
будівництво 13143 6888 52,4 6255 47,6
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 36994 10955 29,6 10602 28,7 15437 41,7
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 3338 2 2 2 2 1782 53,4
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 16911 2 2 2 2 9881 58,4
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 16745 8578 51,2 4393 26,2 3774 22,6
діяльність готелів та ресторанів 2332 892 38,3 1440 61,7
діяльність транспорту та зв'язку 14638 2717 18,6 7800 53,3 4121 28,1
фінансова діяльність 870 2 2 2 2
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 25228 2 2 2 2 13805 54,7
освіта 283 283 100,0
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 1656 365 22,0 1291 78,0
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 4896 2495 51,0 2401 49,0

____________________________________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

Дані з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності;

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".