Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2011 році
  Усього, осіб У тому числі
великі підприємства середні підприємства малі підприємства
осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
Усього 1 370822 209360 56,5 93978 25,3 67484 18,2
у тому числі              
сільське господарство, мисливство та лісове господарство 21027 3714 17,7 10861 51,6 6452 30,7
промисловість 247984 191302 77,1 43081 17,4 13601 5,5
будівництво 13310 6894 51,8 6416 48,2
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 37589 10955 29,2 10611 28,2 16023 42,6
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 3399 2 2 2 2 1841 54,2
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 17294 2 2 2 2 10259 59,3
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 16896 8578 50,8 4395 26,0 3923 23,2
діяльність готелів та ресторанів 2347 892 38,0 1455 62,0
діяльність транспорту та зв'язку 14789 2717 18,4 7801 52,7 4271 28,9
фінансова діяльність 899 2 2 2 2
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 25874 2 2 2 2 14449 55,8
освіта 310 310 100,0
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 1713 365 21,3 1348 78,7
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 4975 2495 50,2 2480 49,8

____________________________________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

Дані з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності;

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".