Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2011 році
(у відсотках до загальної кількості підприємств відповідного виду економічної діяльності)
  Великі
підприємства
Середні
підприємства
Малі
підприємства
Усього 1 0,8 6,7 92,5
у тому числі      
сільське господарство, мисливство та лісове господарство 0,3 6,9 92,8
промисловість 3,2 14,5 82,3
будівництво 6,7 93,3
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 0,4 4,1 95, 5
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 0,8 5,0 94,2
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 0,2 3,6 96,2
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 1,1 5,7 93,2
діяльність готелів та ресторанів 5,3 94,7
діяльність транспорту та зв'язку 0,7 8,7 90,6
фінансова діяльність 2,0 98,0
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 0,1 4,1 95,8
освіта 100,0
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 2,8 97,2
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 8,5 91,5

____________________________________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

Дані з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності;