Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, тис.грн.

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн.

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

Усього
 
7765674,8

1001344,6

12,9

5608714,5

72,2

1155615,7

14,9

340639,9

4,4

Сільське, лісове та рибне господарство

A

1165905,7

к

к

к

к

416805,4

35,7

97558,5

8,4

Промисловість

B+C+D+E

3649180,5

к

к

к

к

242298,5

6,6

51127,2

1,4

Будівництво

F

136600,2

45077,3

33,0

91522,9

67,0

27390,8

20,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

680601,2

558409,5

82,0

122191,7

18,0

58692,8

8,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

407390,2

356495,7

87,5

50894,5

12,5

13988,1

3,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

14880,8

к

к

к

к

1663,5

11,2

Інформація та телекомунікації

J

30051,4

30051,4

100,0

17291,1

57,5

Фінансова та страхова діяльність

K

9287,1

9287,1

100,0

4232,5

45,6

Операції з нерухомим майном

L

78278,3

40029,5

51,1

38248,8

48,9

19681,0

25,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

271067,8

199004,3

73,4

72063,5

26,6

28474,0

10,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

80338,3

к

к

к

к

10391,3

12,9

Освіта

P

2397,4

2397,4

100,0

1736,6

71,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

1211068,6

1193255,4

98,5

17813,2

1,5

4754,7

0,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

21524,0

к

к

к

к

к

к

Надання інших видів послуг

S

7103,3

7103,3

100,0

3481,4

49,0

___________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.