Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, тис.грн.

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн.

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

Усього
 
45795070,1

6906592,8

15,1

24724119,0

54,0

14164358,3

30,9

5135922,7

11,2

Сільське, лісове та рибне господарство

A

11697864,1

к

к

к

к

6612659,9

56,5

2204244,7

18,8

Промисловість

B+C+D+E

18861239,9

к

к

к

к

1805545,2

9,6

416588,2

2,2

Будівництво

F

1334167,4

229798,3

17,2

1104369,1

82,8

357754,6

26,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

9117626,4

5884375,8

64,5

3233250,6

35,5

1484491,3

16,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

1091138,7

719958,3

66,0

371180,4

34,0

94407,4

8,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

38663,9

к

к

к

к

6187,1

16,0

Інформація та телекомунікації

J

141543,1

141543,1

100,0

91786,9

64,8

Фінансова та страхова діяльність

K

19098,7

19098,7

100,0

4802,8

25,1

Операції з нерухомим майном

L

322520,0

73246,3

22,7

249273,7

77,3

179419,2

55,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

730858,3

397582,6

54,4

333275,7

45,6

143417,7

19,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

283231,3

к

к

к

к

126500,7

44,7

Освіта

P

5386,1

5386,1

100,0

4617,5

85,7

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

2044073,6

2002946,8

98,0

41126,8

2,0

11328,8

0,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

92055,2

к

к

к

к

к

к

Надання інших видів послуг

S

15603,4

15603,4

100,0

10255,1

65,7

____________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.