Кількість підприємств за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, одиниць

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього 

 

3408

3

0,1

225

6,6

3180

93,3

467

13,7

Сільське, лісове та рибне господарство

A

1052

1

0,1

51

4,8

1000

95,1

861

81,8

Промисловість

B+C+D+E

467

2

0,4

70

15,0

395

84,6

305

65,3

Будівництво

F

282

6

2,1

276

97,9

232

82,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

654

22

3,4

632

96,6

582

89,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

158

14

8,9

144

91,1

116

73,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

27

1

3,7

26

96,3

17

63,0

Інформація та телекомунікації

J

93

93

100,0

84

90,3

Фінансова та страхова діяльність

K

20

20

100,0

17

85,0

Операції з нерухомим майном

L

236

5

2,1

231

97,9

216

91,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

188

5

2,7

183

97,3

169

89,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

92

2

2,2

90

97,8

75

81,5

Освіта

P

9

9

100,0

8

88,9

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

91

48

52,7

43

47,3

29

31,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

8

1

12,5

7

87,5

3

37,5

Надання інших видів послуг

S

31

31

100,0

28

90,3

_________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.