Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

Усього2

 

6161679,1

1286955,4

20,9

3821655,1

62,0

1053068,6

17,1

318041,7

5,2

Сільське, лісове та рибне господарство

A

1126495,0

к

к

к

к

379957,2

33,7

90885,1

8,1

Промисловість

B+C+D+E

3251102,9

к

к

к

к

191980,0

5,9

38809,5

1,2

Будівництво

F

132552,8

51498,6

38,9

81054,2

61,1

27445,5

20,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

380163,1

246300,6

64,8

133862,5

35,2

65963,4

17,4

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

375989,1

к

к

к

к

49375,0

13,1

14674,4

3,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

22653,6

к

к

к

к

1510,6

6,7

Інформація та телекомунікації

J

32117,5

32117,5

100,0

15037,8

46,8

Фінансова та страхова діяльність

K

9827,9

9827,9

100,0

4839,1

49,2

Операції з нерухомим майном

L

73348,6

33468,8

45,6

39879,8

54,4

18195,9

24,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

265074,5

204955,7

77,3

60118,8

22,7

22577,6

8,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

59917,6

к

к

к

к

6637,1

11,1

Освіта

P

2443,2

2443,2

100,0

1596,8

65,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

402665,2

385723,3

95,8

16941,9

4,2

6602,4

1,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

19775,1

к

к

к

к

253,2

1,3

Надання інших видів послуг

S

7553,0

7553,0

100,0

3013,3

39,9

___________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2 Дані остаточні.

Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.