Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

Усього2

 

41990081,5

9751094,2

23,2

18953326,7

45,1

13285660,6

31,7

4692734,0

11,2

Сільське, лісове та рибне господарство

A

9139958,0

к

к

к

к

5008709,9

54,8

1675215,7

18,3

Промисловість

B+C+D+E

19409756,5

к

к

к

к

1911924,3

9,9

463707,8

2,4

Будівництво

F

1378237,8

178897,6

13,0

1199340,2

87,0

423152,4

30,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

8789115,6

5015417,8

57,1

3773697,8

42,9

1599499,6

18,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

889210,1

к

к

к

к

355154,4

39,9

104663,0

11,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

84485,7

к

к

к

к

7066,3

8,4

Інформація та телекомунікації

J

133863,4

133863,4

100,0

67479,4

50,4

Фінансова та страхова діяльність

K

25164,7

25164,7

100,0

9753,2

38,8

Операції з нерухомим майном

L

289688,8

66372,7

22,9

223316,1

77,1

142202,3

49,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

916567,3

515205,5

56,2

401361,8

43,8

112778,1

12,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

210171,5

к

к

к

к

59675,1

28,4

Освіта

P

6780,2

6780,2

100,0

5180,1

76,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

527051,8

488642,6

92,7

38409,2

7,3

11967,6

2,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

172799,9

к

к

к

к

372,8

0,2

Надання інших видів послуг

S

17230,2

17230,2

100,0

10020,6

58,2

____________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2 Дані остаточні.

Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.