Кількість підприємств за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, одиниць

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього2 

 

3732

6

0,2

202

5,4

3524

94,4

3070

82,3

Сільське, лісове та рибне господарство

A

1068

к

к

к

к

1015

95,0

875

81,9

Промисловість

B+C+D+E

571

к

к

к

к

500

87,6

405

70,9

Будівництво

F

291

7

2,4

284

97,6

243

83,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

715

18

2,5

697

97,5

643

89,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

179

к

к

к

к

165

92,2

137

76,5

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

31

к

к

к

к

18

58,1

Інформація та телекомунікації

J

119

119

100,0

106

89,1

Фінансова та страхова діяльність

K

24

24

100,0

21

87,5

Операції з нерухомим майном

L

284

5

1,8

279

98,2

262

92,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

182

8

4,4

174

95,6

158

86,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

129

к

к

к

к

111

86,0

Освіта

P

9

9

100,0

8

88,9

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

68

28

41,2

40

58,8

30

44,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

15

к

к

к

к

10

66,7

Надання інших видів послуг

S

47

47

100,0

43

91,5

_________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2 Дані остаточні.

Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.