Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

(остаточні дані)

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

Усього

 

4909357,2

990932,2

20,2

3074419,5

62,6

844005,5

17,2

279880,0

5,7

Сільське, лісове та рибне господарство

A

839292,2

к

к

к

к

286757,5

34,2

76971,1

9,2

Промисловість

B+C+D+E

2783827,9

к

к

к

к

139426,7

5,0

33808,4

1,2

Будівництво

F

167927,5

92251,9

54,9

75675,6

45,1

26219,6

15,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

318909,4

199517,2

62,6

119392,2

37,4

54834,0

17,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

304394,9

256592,2

84,3

47802,7

15,7

14618,8

4,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

18360,8

к

к

к

к

1071,5

5,8

Інформація та телекомунікації

J

30546,5

30546,5

100,0

16649,3

54,5

Фінансова та страхова діяльність

K

9121,3

9121,3

100,0

4672,1

51,2

Операції з нерухомим майном

L

61546,4

18345,2

29,8

43201,2

70,2

18997,5

30,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

237298,1

200567,0

84,5

36731,1

15,5

14417,8

6,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

56423,7

40006,9

70,9

16416,8

29,1

6778,0

12,0

Освіта

P

2203,6

2203,6

100,0

1333,6

60,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

59736,5

46898,9

78,5

12837,6

21,5

5452,7

9,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

13019,7

к

к

к

к

263,6

2,0

Надання інших видів послуг

S

6748,7

6748,7

100,0

3792,0

56,2

___________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.