Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

(остаточні дані)

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

Усього

 

39903122,3

12023906,1

30,1

15647460,6

39,2

12231755,6

30,7

4579581,4

11,5

Сільське, лісове та рибне господарство

A

8843965,7

к

к

к

к

4601838,5

52,0

1506818,3

17,0

Промисловість

B+C+D+E

17986963,8

к

к

к

к

1436595,7

8,0

430936,4

2,4

Будівництво

F

1341305,3

367479,3

27,4

973826,0

72,6

331654,8

24,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

9037853,5

5084762,7

56,3

3953090,8

43,7

1820647,3

20,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

724499,9

330957,3

45,7

393542,6

54,3

135944,6

18,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

65995,5

к

к

к

к

4444,8

6,7

Інформація та телекомунікації

J

117857,3

117857,3

100,0

59603,1

50,6

Фінансова та страхова діяльність

K

18223,9

18223,9

100,0

5238,8

28,7

Операції з нерухомим майном

L

277689,2

41486,0

14,9

236203,2

85,1

124459,7

44,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

994424,2

692332,2

69,6

302092,0

30,4

59267,9

6,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

181799,8

81126,7

44,6

100673,1

55,4

77079,4

42,4

Освіта

P

5413,4

5413,4

100,0

3510,1

64,8

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

73855,6

41560,9

56,3

32294,7

43,7

10551,3

14,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

220894,1

к

к

к

к

329,8

0,2

Надання інших видів послуг

S

12381,1

12381,1

100,0

9095,1

73,5

____________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.