Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

(остаточні дані)

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього

 

63861

9512

14,9

38979

61,0

15370

24,1

6062

9,5

Сільське, лісове та рибне господарство

A

11296

к

к

к

к

4733

41,9

1712

15,2

Промисловість

B+C+D+E

32586

к

к

к

к

2673

8,2

732

2,2

Будівництво

F

2627

1127

42,9

1500

57,1

607

23,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

5453

3053

56,0

2400

44,0

1231

22,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

4269

3415

80,0

854

20,0

291

6,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

438

к

к

к

к

26

5,9

Інформація та телекомунікації

J

478

478

100,0

270

56,5

Фінансова та страхова діяльність

K

136

136

100,0

75

55,1

Операції з нерухомим майном

L

1312

429

32,7

883

67,3

447

34,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2399

1880

78,4

519

21,6

279

11,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1151

842

73,2

309

26,8

132

11,5

Освіта

P

46

46

100,0

27

58,7

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

1306

993

76,0

313

24,0

129

9,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

205

к

к

к

к

7

3,4

Надання інших видів послуг

S

159

159

100,0

97

61,0

____________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.