Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

(остаточні дані)

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного

виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього

 

65025

9512

14,6

39010

60,0

16503

25,4

7117

10,9

Сільське, лісове та рибне господарство

A

12065

к

к

к

к

5495

45,5

2432

20,2

Промисловість

B+C+D+E

32681

к

к

к

к

2757

8,4

802

2,5

Будівництво

F

2662

1128

42,4

1534

57,6

632

23,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

5537

3063

55,3

2474

44,7

1299

23,5

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

4290

3416

79,6

874

20,4

308

7,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

448

к

к

к

к

34

7,6

Інформація та телекомунікації

J

510

510

100,0

302

59,2

Фінансова та страхова діяльність

K

138

138

100,0

77

55,8

Операції з нерухомим майном

L

1342

429

32,0

913

68,0

477

35,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2445

1880

76,9

565

23,1

325

13,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1175

842

71,7

333

28,3

154

13,1

Освіта

P

55

55

100,0

36

65,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

1309

993

75,9

316

24,1

132

10,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

206

к

к

к

к

7

3,4

Надання інших видів послуг

S

162

162

100,0

100

61,7

____________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.