Кількість підприємств за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

(остаточні дані)

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього,

одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього

 

3449

6

0,2

203

5,9

3240

93,9

2797

81,1

Сільське, лісове та рибне господарство

A

1055

к

к

к

к

1001

94,9

863

81,8

Промисловість

B+C+D+E

471

к

к

к

к

391

83,0

302

64,1

Будівництво

F

276

7

2,5

269

97,5

226

81,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

724

23

3,2

701

96,8

645

89,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

154

14

9,1

140

90,9

115

74,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

29

к

к

к

к

15

51,7

Інформація та телекомунікації

J

98

98

100,0

86

87,8

Фінансова та страхова діяльність

K

26

26

100,0

22

84,6

Операції з нерухомим майном

L

244

5

2,0

239

98,0

219

89,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

177

9

5,1

168

94,9

152

85,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

93

6

6,5

87

93,5

75

80,6

Освіта

P

10

10

100,0

9

90,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

47

7

14,9

40

85,1

31

66,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

10

к

к

к

к

5

50,0

Надання інших видів послуг

S

35

35

100,0

32

91,4

__________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.