Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

(остаточні дані)

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

Усього
 
5317487,7

1157853,5

21,8

3472928,1

65,3

686706,1

12,9

194340,2

3,7

Сільське, лісове та рибне господарство

A

649609,0

411717,0

63,4

237892,0

36,6

48058,2

7,4

Промисловість

B+C+D+E

3802964,4

1157853,5

30,4

2532192,6

66,6

112918,3

3,0

28997,3

0,8

Будівництво

F

118796,0

62490,4

52,6

56305,6

47,4

15539,4

13,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

234136,0

148172,3

63,3

85963,7

36,7

36466,6

15,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

120368,7

88421,1

73,5

31947,6

26,5

6696,9

5,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

19799,2

8383,2

42,3

11416,0

57,7

1368,1

6,9

Інформація та телекомунікації

J

25486,2

2

2

2

2

2

2

Фінансова та страхова діяльність

K

8425,3

8425,3

100,0

4280,9

50,8

Операції з нерухомим майном

L

33831,3

2

2

2

2

2

2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

209586,2

166325,5

79,4

43260,7

20,6

17845,7

8,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

61750,0

37035,7

60,0

24714,3

 

40,0

4256,1

6,9

Освіта

P

2199,2

2199,2

100,0

1239,5

56,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

14756,2

2

2

2

2

2

2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

10849,4

2

2

2

2

2

2

Надання інших видів послуг

S

4930,6

4930,6

100,0

2682,9

54,4

   __________________

   1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

   2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.