Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

(остаточні дані)

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

Усього
 
38944123,7

8224754,6

21,1

19761482,3

50,8

10957886,8

28,1

4065648,9

10,4

Сільське, лісове та рибне господарство

A

8351381,2

3585836,2

42,9

4765545,0

57,1

1388316,2

16,6

Промисловість

B+C+D+E

19097943,3

8224754,6

43,1

9763661,1

51,1

1109527,6

5,8

400857,3

2,1

Будівництво

F

934991,5

261592,2

28,0

673399,3

72,0

342104,8

36,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

7932007,6

4612605,3

58,2

3319402,3

41,8

1474704,4

18,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

580929,9

326621,3

56,2

254308,6

43,8

128662,5

22,1

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

70462,9

25403,0

36,1

45059,9

63,9

6397,0

9,1

Інформація та телекомунікації

J

115641,9

2

2

2

2

2

2

Фінансова та страхова діяльність

K

36297,1

36297,1

100,0

14588,6

40,2

Операції з нерухомим майном

L

275737,5

2

2

2

2

2

2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1070447,2

839765,1

78,4

230682,1

21,6

102037,7

9,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

 

199043,4

–-

 

38156,5

 

19,2

160886,9

 

80,8

53015,0

26,6

Освіта

P

3939,1

3939,1

100,0

2398,9

60,9

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

49295,2

2

2

2

2

2

2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

212735,4

2

2

2

2

2

2

Надання інших видів послуг

S

13270,5

13270,5

100,0

10766,5

81,1

_________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.