Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

(остаточні дані)

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього
 
96487

18224

18,9

62428

64,7

15835

16,4

5921

6,1

Сільське, лісове та рибне господарство

A

11756

6621

56,3

5135

43,7

1817

15,5

Промисловість

B+C+D+E

67604

18224

27,0

46678

69,0

2702

4,0

734

1,1

Будівництво

F

2535

1045

41,2

1490

58,8

532

21,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

4954

2761

55,7

2193

44,3

1141

23,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

2470

1771

71,7

699

28,3

218

8,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

521

236

45,3

285

54,7

41

7,9

Інформація та телекомунікації

J

600

2

2

2

2

2

2

Фінансова та страхова діяльність

K

152

152

100,0

72

47,4

Операції з нерухомим майном

L

811

2

2

2

2

2

2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2783

1964

70,6

819

29,4

421

15,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1510

932

61,7

578

38,3

117

7,7

Освіта

P

52

52

100,0

27

51,9

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

382

2

2

2

2

2

2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

201

2

2

2

2

2

2

Надання інших видів послуг

S

156

156

100,0

85

54,5

_________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.