Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

(остаточні дані)

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного

виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього
 
97798

18224

18,6

62457

63,9

17117

17,5

7118

7,3

Сільське, лісове та рибне господарство

A

12544

6632

52,9

5912

47,1

2547

20,3

Промисловість

B+C+D+E

67705

18224

26,9

46688

69,0

2793

4,1

815

1,2

Будівництво

F

2610

1046

40,1

1564

59,9

594

22,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

5067

2766

54,6

2301

45,4

1241

24,5

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

2481

1771

71,4

710

28,6

229

9,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

538

236

43,9

302

56,1

56

10,4

Інформація та телекомунікації

J

622

2

2

2

2

2

2

Фінансова та страхова діяльність

K

153

153

100,0

73

47,7

Операції з нерухомим майном

L

902

2

2

2

2

2

2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2849

1964

68,9

885

31,1

482

16,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1525

932

61,1

593

38,9

131

8,6

Освіта

P

53

53

100,0

28

52,8

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

384

2

2

2

2

2

2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

201

2

2

2

2

2

2

Надання інших видів послуг

S

164

164

100,0

93

56,7

________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.