Кількість підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

(остаточні дані)

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього,

одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього 

 

3408

4

0,1

199

5,9

3205

94,0

2763

81,1

Сільське, лісове та рибне господарство

A

1060

54

5,1

1006

94,9

865

81,6

Промисловість

B+C+D+E

493

4

0,8

79

16,0

410

83,2

322

65,3

Будівництво

F

269

6

2,2

263

97,8

221

82,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

679

22

3,2

657

96,8

607

89,4

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

148

14

9,5

134

90,5

112

75,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

32

3

9,4

29

90,6

18

56,3

Інформація та телекомунікації

J

102

1

1,0

101

99,0

88

86,3

Фінансова та страхова діяльність

K

27

27

100,0

22

81,5

Операції з нерухомим майном

L

231

2

0,9

229

99,1

210

90,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

173

8

4,6

165

95,4

148

85,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

94

7

7,4

87

92,6

67

71,3

Освіта

P

9

9

100,0

8

88,9

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

44

2

4,5

42

95,5

34

77,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

10

1

10,0

9

90,0

7

70,0

Надання інших видів послуг

S

37

37

100,0

34

91,9

___________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.