Витрати на оплату праці на підприємствах Луганської області за їх розмірами за видами економічної діяльності1 у 2014 році

 

 

Усього, тис.грн.

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн.

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

Усього2

6205187,4

4082745,4

65,8

1774258,6

28,6

348183,4

5,6

113098,1

1,8

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

320608,9

-

-

223296,7

69,6

97312,2

30,4

27525,9

8,6

промисловість

5299589,9

4082745,4

77,1

1146169,5

21,6

70675,0

1,3

13425,1

0,3

будівництво

52474,6

-

-

28027,6

53,4

24447,0

46,6

6474,7

12,3

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

163760,5

-

-

103527,8

63,2

60232,7

36,8

27498,5

16,8

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

86623,3

-

-

68213,3

78,7

18410,0

21,3

6249,3

7,2

тимчасове розміщування й організація харчування

8115,3

-

-

4678,8

57,7

3436,5

42,3

979,1

12,1

інформація та телекомунікації

16923,6

-

-

3

3

3

3

5612,3

33,2

фінансова та страхова діяльність

7569,1

-

-

-

-

7569,1

100,0

2876,8

38,0

операції з нерухомим майном

14141,1

-

-

3

3

3

3

7098,0

50,2

професійна, наукова та технічна діяльність

182753,2

-

-

158168,9

86,5

24584,3

13,5

8441,1

4,6

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

35271,2

-

-

27965,8

79,3

7305,4

20,7

2759,2

7,8

освіта

708,8

-

-

708,8

100,0

708,8

100,0

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

7587,0

3

3

3

3

1394,6

18,4

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

6386,6

-

-

3

3

3

3

95,9

1,5

надання інших видів послуг

2674,3

-

-

2674,3

100,0

1958,5

73,2

___________

1 Без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

3 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.