Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств Луганської області за їх розмірами за видами економічної діяльності1 у 2014 році

 

 

Усього, тис.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

Усього2

45796514,9

26619487,7

58,1

13162117,4

28,8

6014909,8

13,1

1922256,0

4,2

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

3133271,3

-

-

1645118,2

52,5

1488153,1

47,5

398792,1

12,7

промисловість

34681840,5

26619487,7

76,8

7454323,9

21,5

608028,9

1,7

155033,4

0,4

будівництво

350250,8

-

-

134303,9

38,3

215946,9

61,7

59652,1

17,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5974196,7

-

-

2886488,0

48,3

3087708,7

51,7

1010442,1

16,9

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

412362,8

-

-

195615,0

47,4

216747,8

52,6

119512,2

29,0

тимчасове розміщування й організація харчування

30220,1

-

-

16346,8

54,1

13873,3

45,9

3344,1

11,1

інформація та телекомунікації

87181,1

-

-

3

3

3

3

38439,9

44,1

фінансова та страхова діяльність

34576,9

-

-

-

-

34576,9

100,0

6598,2

19,1

операції з нерухомим майном

338060,9

-

-

3

3

3

3

40436,7

12,0

професійна, наукова та технічна діяльність

583701,6

-

-

480736,4

82,4

102965,2

17,6

33113,1

5,7

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

125250,7

-

-

48183,5

38,5

77067,2

61,5

43042,3

34,4

освіта

1880,9

-

-

-

-

1880,9

100,0

1880,9

100,0

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

17840,4

-

-

3

3

3

3

2530,5

14,2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

14713,1

-

-

3

3

3

3

150,9

1,0

надання інших видів послуг

11167,1

-

-

11167,1

100,0

9287,5

83,2

___________

1 Без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

3 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.