Кількість найманих працівників на підприємствах Луганської області за їх розмірами за видами економічної діяльності1 у 2014 році

 

 

Усього, осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього2

129258

64912

50,2

48284

37,4

16062

12,4

5926

4,6

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

12489

-

-

8142

65,2

4347

34,8

1490

11,9

промисловість

96172

64912

67,5

28011

29,1

3249

3,4

723

0,8

будівництво

2795

-

-

1410

50,4

1385

49,6

394

14,1

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

6615

-

-

3832

57,9

2783

42,1

1442

21,8

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

3237

-

-

2447

75,6

790

24,4

308

9,5

тимчасове розміщування й організація харчування

461

-

-

267

57,9

194

42,1

46

10,0

інформація та телекомунікації

704

-

-

3

3

3

3

266

37,8

фінансова та страхова діяльність

240

-

-

-

-

240

100,0

77

32,1

операції з нерухомим майном

624

-

-

3

3

3

3

375

60,1

професійна, наукова та технічна діяльність

3516

-

-

2577

73,3

939

26,7

408

11,6

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1590

-

-

1155

72,6

435

27,4

143

9,0

освіта

24

-

-

24

100,0

24

100,0

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

470

3

3

3

3

96

20,4

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

146

-

-

3

3

3

3

8

5,5

надання інших видів послуг

175

-

-

175

100,0

126

72,0

___________

1 Без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

3 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.