Кількість зайнятих працівників на підприємствах Луганської області за їх розмірами за видами економічної діяльності1 у 2014 році

 

 

Усього, осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього2

130265

64912

49,8

48307

37,1

17046

13,1

6843

5,3

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

13185

-

-

8152

61,8

5033

38,2

2134

16,2

промисловість

96225

64912

67,5

28014

29,1

3299

3,4

768

0,8

будівництво

2850

-

-

1410

49,5

1440

50,5

434

15,2

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

6718

-

-

3835

57,1

2883

42,9

1539

22,9

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

3250

-

-

2448

75,3

802

24,7

320

9,8

тимчасове розміщування й організація харчування

469

-

-

267

56,9

202

43,1

54

11,5

інформація та телекомунікації

717

-

-

3

3

3

3

279

38,9

фінансова та страхова діяльність

245

-

-

-

-

245

100,0

82

33,5

операції з нерухомим майном

645

-

-

3

3

3

3

396

61,4

професійна, наукова та технічна діяльність

3534

-

-

2577

72,9

957

27,1

424

12,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1594

-

-

1156

72,5

438

27,5

146

9,2

освіта

25

-

-

25

100,0

25

100,0

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

478

3

3

3

3

100

20,9

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

149

-

-

3

3

3

3

10

6,7

надання інших видів послуг

181

-

-

181

100,0

132

72,9

___________

1 Без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

3 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.