Кількість підприємств Луганської області за їх розмірами за видами економічної діяльності1 у 2014 році

 

 

Усього, одиниць

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього2
3233
9
0,3
252
7,8
2972
91,9
2513
77,7

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

930

60

6,5

870

93,5

756

81,3

промисловість

485

9

1,9

104

21,4

372

76,7

263

54,2

будівництво

248

15

6,0

233

94,0

185

74,6

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

716

23

3,2

693

96,8

616

86,0

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

149

17

11,4

132

88,6

112

75,2

тимчасове розміщування й організація харчування

30

3

10,0

27

90,0

20

66,7

інформація та телекомунікації

97

1

1,0

96

99,0

77

79,4

фінансова та страхова діяльність

31

31

100,0

24

77,4

операції з нерухомим майном

191

1

0,5

190

99,5

179

93,7

професійна, наукова та технічна діяльність

177

11

6,2

166

93,8

146

82,5

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

86

14

16,3

72

83,7

58

67,4

освіта

7

7

100,0

7

100,0

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

40

2

5,0

38

95,0

29

72,5

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

6

1

16,7

5

83,3

4

66,7

надання інших видів послуг

40

40

100,0

37

92,5

___________

1 Без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.