Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2012 році
  Усього, тис.грн У тому числі
великі підприємства середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства
тис.грн у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності тис.грн у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності тис.грн у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності тис.грн у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності
Усього 1 117344951,1 65797491,7 56,1 34123822,7 29,1 17423636,7 14,8 6076349,7 5,2
у тому числі                  
сільське, лісове та рибне господарство 4412146,2 2 2 2 2 1776758,0 40,3 506580,5 11,5
промисловість 78330237,2 61978514,1 79,1 14008059,3 17,9 2343663,8 3,0 529380,2 0,7
будівництво 2622437,9 –   1438000,5 54,8 1184437,4 45,2 440832,3 16,8
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 26252576,7 2839787,6 10,8 13750784,2 52,4 9662004,9 36,8 3510556,6 13,4
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 2338648,4 2 2 2 2 805576,1 34, 5 403250,8 17,2
тимчасове розміщування й організація харчування 162206,9 –   84644,8 52,2 77562,1 47,8 18682,6 11,5
інформація та телекомунікації 299607,4 –   63047,1 21,0 236560,3 79,0 95892,4 32,0
фінансова та страхова діяльність 79920,5 –   2 2 2 2 2 2
операції з нерухомим майном 844099,2 –   409109,4 48,5 434989,8 51,5 186107,3 22,0
професійна, наукова та технічна діяльність 1086733,7 –   683901,5 62,9 402832,2 37,1 189259,2 17,4
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 737383,2 2 2 2 2 298415,3 40,5 132349,6 17,9
освіта 11946,0 –   11946,0 100,0 7505,1 62,8
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 92056,5 32098,3 34,9 59958,2 65,1 15733,0 17,1
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 34631,4 2 2 2 2 2 2
надання інших видів послуг 40319,9 40319,9 100,0 14621,9 36,3

____________________________________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ, без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику.