Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2012 році
  Усього, осіб У тому числі
великі підприємства середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства
осіб у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності осіб у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності осіб у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності осіб у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
Усього 1 354181 163876 46,3 129280 36,5 61025 17,2 22129 6,2
у тому числі                  
сільське, лісове та рибне господарство 20138 2 2 2 2 6978 34,7 2642 13,1
промисловість 242768 154481 63,6 75960 31,3 12327 5,1 3075 1,3
будівництво 11764 5379 45,7 6385 54,3 2226 18,9
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 34508 7422 21,5 12939 37,5 14147 41,0 6471 18,8
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 13367 2 2 2 2 3391 25,4 1141 8,5
тимчасове розміщування й організація харчування 2241 892 39,8 1349 60,2 362 16,2
інформація та телекомунікації 2876 499 17,4 2377 82,6 893 31,1
фінансова та страхова діяльність 790 2 2 2 2 2 2
операції з нерухомим майном 5444 1572 28,9 3872 71,1 1567 28,8
професійна, наукова та технічна діяльність 7643 4087 53,5 3556 46,5 1654 21,6
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 9081 2 2 2 2 3075 33,9 793 8,7
освіта 236 236 100,0 142 60,2
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 1677 305 18,2 1372 81,8 401 23,9
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 504 2 2 2 2 2 2
надання інших видів послуг 1144 1144 100,0 406 35,5

____________________________________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ, без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику.