Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2012 році
  Усього, осіб У тому числі
великі підприємства середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства
осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
Усього 1 356929 163876 45,9 129386 36, 3 63667 17,8 23493 6,6
у тому числі                  
сільське, лісове та рибне господарство 21165 2 2 2 2 7987 37,7 3165 15,0
промисловість 243098 154481 63,5 76009 31,3 12608 5,2 3288 1,4
будівництво 11954 5385 45,0 6569 55,0 2291 19,2
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 35097 7422 21, 2 12955 36,9 14720 41,9 6743 19,2
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 13467 2 2 2 2 3482 25,9 1172 8,7
тимчасове розміщування й організація харчування 2285 892 39,0 1393 61,0 385 16,8
інформація та телекомунікації 2929 500 17,1 2429 82,9 913 31,2
фінансова та страхова діяльність 816 2 2 2 2 2 2
операції з нерухомим майном 5601 1573 28,1 4028 71,9 1646 29,4
професійна, наукова та технічна діяльність 7776 4087 52,6 3689 47,4 1728 22,2
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 9129 2 2 2 2 3122 34,2 813 8,9
освіта 241 241 100,0 143 59,3
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 1694 309 18,2 1385 81,8 411 24,3
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 517 2 2 2 2 2 2
надання інших видів послуг 1160 1160 100,0 417 35,9

____________________________________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ, без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику.