Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2012 році
  Усього,одиниць У тому числі
великі підприємства середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства
одиниць у % до загальної кількості підприємств відповід-ного виду діяльності одиниць у % до загальної кількості підприємств відповід-ного виду діяльності одиниць у % до загальної кількості підприємств відповід-ного виду діяльності одиниць у % до загальної кількості підприємств відповід-ного виду діяльності
Усього 1 10732 32 0,3 722 6,7 9978 93,0 8194 76,4
у тому числі                  
сільське, лісове та рибне господарство 1454 1 0,1 90 6,2 1363 93,7 1180 81,2
промисловість 1785 26 1,5 295 16,5 1464 82,0 1038 58,2
будівництво 964 - - 59 6,1 905 93,9 731 75,8
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 3157 3 0,1 125 4,0 3029 95,9 2641 83,7
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 540 1 0,2 50 9,3 489 90,5 383 70,9
тимчасове розміщування й організація харчування 148 - - 9 6,1 139 93,9 97 65,5
інформація та телекомунікації 312 - - 4 1,3 308 98,7 240 76,9
фінансова та страхова діяльність 110 - - 1 0,9 109 99,1 93 84,5
операції з нерухомим майном 791 - - 15 1,9 776 98,1 658 83,2
професійна, наукова та технічна діяльність 690 - - 28 4,1 662 95,9 580 84,1
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 423 1 0,2 41 9,7 381 90,1 291 68,8
освіта 41 - - - - 41 100,0 34 82,9
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 133 - - 3 2,3 130 97,7 90 67,7
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 40 - - 2 5,0 38 95,0 29 72,5
надання інших видів послуг 144 - - - - 144 100,0 109 75,7

____________________________________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ, без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.