Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2021 році1
(попередні дані)

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за    КВЕД-2010

Січень

Січень- лютий

Січень- березень

Січень- квітень

Січень- травень

Січень- червень

Січень- липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

Промисловість

B+C+D

115,0

113,1

111,5

98,4

88,0

86,6

96,7

91,0

91,3

91,6

91,9

90,5

Добувна та переробна промисловість

B+C

95,6

95,1

97,9

87,6

78,4

77,9

89,1

83,0

83,5

83,5

85,2

85,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

135,7

117,2

112,9

112,4

116,2

123,2

125,6

128,6

126,4

116,9

115,2

112,3

Переробна промисловість

С

94,7

94,7

97,6

87,2

78,0

77,3

88,7

82,5

82,9

83,1

84,8

85,0

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

60,8

67,6

71,6

73,9

76,8

75,4

73,7

77,1

79,2

80,5

82,3

83,8

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

50,2

79,7

83,1

80,4

93,9

100,7

96,4

98,7

99,7

95,8

95,7

98,2

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

102,6

110,8

107,2

108,1

111,1

112,9

112,5

111,6

112,0

111,6

111,0

110,6

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

82,2

82,3

90,3

103,7

109,6

108,7

104,6

101,2

99,0

96,8

96,4

97,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

121,2

99,8

117,7

126,4

131,0

122,8

119,0

118,6

116,8

116,2

116,7

117,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

114,9

154,5

178,2

171,8

153,2

116,6

179,2

151,5

138,5

141,1

137,5

137,7

машинобудування

26-30

86,9

29,6

47,0

25,8

23,8

24,6

32,4

27,1

27,3

29,0

32,7

32,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

177,3

180,3

171,9

155,5

146,6

141,2

145,1

145,8

145,0

148,4

135,4

120,9

__________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.