Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2020 році1
(остаточні дані)

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за    КВЕД-2010

Січень

Січень- лютий

Січень- березень

Січень- квітень

Січень- травень

Січень- червень

Січень- липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

Промисловість

B+C+D

74,2

61,9

66,2

78,6

88,6

85,1

82,6

89,6

90,1

92,7

93,4

93,4

Добувна та переробна промисловість

B+C

78,5

60,9

66,2

81,0

93,3

88,7

85,5

93,3

93,2

96,0

95,9

94,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

226,1

398,3

519,5

355,9

288,7

198,0

169,3

163,1

167,5

165,3

163,2

167,6

Переробна промисловість

С

77,5

59,9

65,2

80,1

92,5

88,1

84,9

92,9

92,8

95,5

95,4

94,0

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

90,1

87,5

81,8

81,5

78,7

81,6

85,7

85,6

85,4

83,9

82,9

81,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

116,8

70,4

86,2

84,7

80,9

79,5

82,4

80,7

80,1

78,8

77,0

75,2

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

96,0

91,2

91,6

90,9

88,4

91,1

93,1

95,7

96,3

96,8

97,7

99,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

155,9

153,6

139,7

120,6

105,1

95,7

100,0

99,4

101,1

100,3

99,8

99,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

71,0

64,9

66,2

63,3

63,5

69,3

73,4

74,8

78,1

80,6

81,2

82,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

77,4

67,5

81,4

95,6

85,1

99,8

89,1

101,2

112,7

112,0

112,2

114,9

машинобудування

26-30

14,1

21,7

32,8

62,0

101,4

84,5

77,4

90,8

85,3

92,3

91,6

87,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

63,0

65,6

66,6

67,6

67,5

67,8

68,1

70,4

72,9

74,7

79,9

87,0

__________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.