Обсяг реалізованої промислової продукції у Луганській області

за основними видами діяльності

у 2018 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції

(товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї

реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

22767247,3

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

15450968,4

67,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1635059,3

7,2

Переробна промисловість

С

13815909,1

60,7

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

761083,9

3,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

108433,3

0,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

4661474,9

20,5

виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

3243428,8

14,2

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

484441,0

2,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

86626,6

0,4

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

3403860,9

15,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

6872505,8

30,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

443773,1

1,9

 

________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.