Обсяг реалізованої промислової продукції у Луганській області

за основними видами діяльності

у січні–грудні 2018 року1

(остаточні дані)

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції

(товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї

реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

22846614,8

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

15530336,0

68,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1636034,0

7,2

Переробна промисловість

С

13894302,0

60,8

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

759771,7

3,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

108433,3

0,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

4661479,1

20,4

виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

3243415,5

14,2

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

485103,9

2,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

86297,4

0,4

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

3479576,1

15,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

6872505,7

30,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

443773,1

1,9

 

_________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.