Обсяг реалізованої промислової продукції у Луганській області за основними видами діяльності

 у січні–грудні 2017 року

(остаточні дані)

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції

(товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї

реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

22748546,9

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

16011182,6

70,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

2867140,4

12,6

Переробна промисловість

С

13144042,2

57,8

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

571062,6

2,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

127734,4

0,6

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

3409811,3

15,0

виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

3373858,7

14,8

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

435984,8

1,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1838178,6

8,1

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

2354894,6

10,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

6421448,8

28,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

315915,5

1,4

___________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.