Індекси промислової продукції за видами діяльності за  2020 рік1 

(попередні дані)

(відсотків)

 

Код за    КВЕД-2010

грудень 2020 до листопада 2020

грудень 2020 до грудня 2019

2020 до 2019

Промисловість

B+C+D

120,0

87,1

89,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

116,6

73,7

89,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

104,0

215,1

167,5

Переробна промисловість

С

116,8

72,7

88,7

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

97,1

64,6

81,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

80,0

59,2

75,6

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

104,1

117,2

99,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

-

-

-

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

92,4

91,0

99,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

-

-

-

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

90,8

105,3

82,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

48,0

32,0

56,7

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

171,9

53,5

87,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

130,1

168,1

87,0

_______________

Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.